Aanpassing rabiës vaccinatieschema

Lees voor
Translate: select the text below, select "vertalen" and choose your language

Het rabiësschema vóór de reis is gewijzigd van 3 naar 2 vaccinaties*. Tussen de twee vaccinaties moet één week tijd zitten. Uit onderzoek blijkt dat twee vaccinaties voldoende bescherming geven voor de reis (WHO, 2018). Uiteraard moet na een dierenbeet/krab wel nog altijd hulp worden gezocht. Dan kunnen er, zo nodig, nog aanvullende vaccinaties gegeven worden.

Gebruikt u medicijnen die de afweer verlagen? Dan geldt voor u een ander schema. Maak dan bij voorkeur 6-8 weken voor vertrek een afspraak.

Rabiës kunt u oplopen door een beet, krab of lik van zoogdieren die besmet zijn met het rabiësvirus.

Schaarste rabiës vaccin

Momenteel is er een tekort aan rabiësvaccin in Nederland. Dit betekent dat travelclinics zoals de GGD, het advies om wel of niet te vaccineren aanscherpen. Op basis van uw reisduur en reisomstandigheden bekijken we of u in aanmerking komt voor de rabiësvaccinatie vóór uw reis.

Meer weten?

Kijk bij de reistips voor nog meer tips op reis. 

* Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). 

Bron: LCR