Ebolabesmetting buiten Afrika

Onlangs is de eerste mens-op-mens besmetting met ebola vastgesteld buiten Afrika, een gezondheidswerker uit Spanje. Zij verzorgde een landgenoot die de ziekte in Sierra-Leone had opgelopen. Ook twee Amerikaanse verpleegsters liepen ebola op tijdens de verzorging van een ebolapatient in Amerika. De ebola-epidemie is nog niet ten einde.

Waar komt ebola voor?

Niet alleen in Liberia, Sierra-Leone en Guinee zijn gevallen van Ebola, ook in Congo. De ebola in Congo is echter niet gerelateerd aan de uitbraak in West-Afrika en is beperkt tot een afgelegen gebied in het noorden. In Congo zijn inmiddels 71 besmettingen, waaronder 8 gezondheidswerkers.  Er zijn zeker 43 mensen met (mogelijk) ebola overleden.

De veiligheidssituatie in de West-Afrikaanse landen is aan het verslechteren. Veel grensovergangen tussen getroffen landen zijn gesloten en vluchten zijn geannuleerd. Vooral in Liberia, Guinee en Sierra Leone zijn geen goede medische voorzieningen (meer) aanwezig. Reden voor het Ministerie van Buitenlandse zaken om een negatief reisadvies voor deze landen te handhaven.

Neemt het aantal zieken nog toe?

Sinds februari 2014 is de uitbraak gaande. Deze begon in Guinee, verspreidde zich naar Liberia en Sierra Leone. Inmiddels is in deze landen sprake van ongeveer 9000 ebolagevallen, waarvan er rond de 4500 zijn overleden.

Is Nederland voorbereid?

In Nederland zijn maatregelen genomen om mensen, verdacht van ebola, zo snel mogelijk op een veilige locatie te krijgen, zodat verspreiding voorkomen kan worden. Hierbij wordt samengewerkt tussen de gezondheids- en veiligheidsdiensten.

Meer informatie: