Miltloos of slecht functionerende milt

Er zijn drie groepen van “miltloosheid” te onderscheiden:

 1. De milt is operatief verwijderd, bijv. na een ongeval of ziekte.
 2. U bent zonder milt geboren (dit is zeldzaam).
 3. Door onderliggend lijden of specifieke medische behandeling functioneert uw milt minder goed.

De ernst van de afweerstoornis kan variëren en wordt door diverse factoren bepaald.

 • Leeftijd waarop de milt wordt verwijderd.
 • Reden van verwijdering. Verwijdering door ziekte is vaak ernstiger dan verwijdering na een ongeval.
 • Is de milt volledig verwijderd of zijn er nog restanten achter gebleven?
 • Hoe lang is het geleden dat de milt verwijderd is?

Het is prima mogelijk zonder milt te leven. Wel dient u een aantal zaken in acht te nemen.

 • Het risisco op infecties is kort na de operatie het grootst. Daarom luidt het advies om tot 2 jaar na de miltverwijdering antibioticum te gebruiken.
 • Bij kinderen geldt dit advies zelfs tot een leeftijd van 16 jaar.
 • Bij de eerste tekenen van infectie dient zo snel mogelijk met een antibioticum gestart te worden.
 • In verband met het verhoogde risico op infecties, heeft u recht op aanvullende vaccinaties tegen pneumokokkenziekte, meningokokken ziekte, Heamophilis influenzae type b (Hib) en de seizoensgriep.