Proclaimer

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld door de samenwerkende GGD’en. Wij doen er alles aan om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet volledig of juist is. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op  moet nemen met uw arts, specialist of apotheker. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacybeleid

De GGD’en, aangesloten bij GGD Reisvaccinaties, volgen nauwgezet de bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Dit betekent dat de GGD’en, aangesloten bij GGD Reisvaccinaties, uw privacy beschermen en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. 

De ten behoeve van aanvragen en/of informatieverzoeken per digitaal formulier of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw vraag.

Aansprakelijkheid

GGD’en, aangesloten bij GGD Reisvaccinaties, sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van of verband houdt met deze website. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Hoewel de GGD’en, aangesloten bij GGD Reisvaccinaties, alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn de GGD’en, aangesloten bij GGD Reisvaccinaties, niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De GGD’en, aangesloten bij GGD Reisvaccinaties, aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Verwijzing naar andere sites

Op deze website staan hyperlinks die leiden naar informatiebronnen die worden beheerd door andere partijen dan de GGD’en, aangesloten bij GGD Reisvaccinaties. De GGD’en, aangesloten bij GGD Reisvaccinaties, doen er alles aan om uitsluitend betrouwbare partijen en bronnen te gebruiken, maar dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie van deze andere bronnen. 

Delen van informatie 

Deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is toegestaan de geschreven informatie via een link te delen maar niet voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de informatie te kopieren en op andere websites te plaatsen. Het is niet toegestaan vormgeving en beeldmateriaal te delen, kopiëren, vermenigvuldigen of te bewerken.

Cookies op GGDReisvaccinaties.nl 

GGDReisvaccinaties.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd.
Wij gebruiken deze cookies:

  • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden. 
  • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. GGDReisvaccinaties.nl maakt gebruik van Google Analytics: de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De  GGD’en aangesloten bij GGD Reisvaccinaties gebruiken deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. 

De GGD’en, aangesloten bij GGD Reisvaccinaties:

  • kunnen deze cookies niet herleiden tot een pc of individu;
  • verzamelen via de cookies geen persoonlijke gegevens;
  • gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Cookies weigeren

De cookies die we gebruiken, zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat GGDReisvaccinaties.nl geen cookies meer plaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt.

Contact

Voor al uw vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende deze website kunt u via e-mail contact opnemen.