Wanneer is sprake van een afweerstoornis?

Er zijn vele redenen waarom uw afweer ontregeld kan zijn. Het rijtje hieronder is dan ook zeker niet compleet. Maar de meest voorkomende oorzaken willen we graag vermelden:

 • Medicijngebruik: medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken, zoals prednison of methotrexaat. Deze medicijnen worden vaak voorgeschreven bij bijv. rematologische aandoeningen of chronische darmontstekingen.
 • Darmziekten: Colitis Ulcerosa en de Ziekte van Crohn
 • Leukemie
 • Chemokuren
 • Totale lichaamsbestraling
 • Beenmergtransplantatie
 • Kwaadaardige tumoren
 • Nefrotisch syndroom
 • Hypo- of agammaglobulinemie
 • Miltafwijking: niet of onvoldoende functionerende milt
 • HIV-infectie