Meningokokken en beschikbaarheid vaccin

Dit jaar ontvangen zo’n 130.000 jongeren een uitnodiging voor vaccinatie tegen meningokokken. In 2019 krijgen jongeren van 14 - 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Dat zijn ongeveer 860.000 jongeren. Peuters van 14 maanden krijgen sowieso het vaccin via het Rijksvaccinatieprogramma. Tieners vanaf 14 jaar zijn relatief vaker drager van de bacterie. Zij hebben hierdoor meer kans om ziek te worden. Daarom besloot de overheid deze groep te vaccineren. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen. 

Valt jouw kind niet in de leeftijdgroep voor meningokokkenvaccinatie?

Als je kind niet in bovengenoemde leeftijdsgroep valt, krijgt het geen uitnodiging voor een meningokokkenvaccinatie vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. De kans op meningokokken W-ziekte is gelukkig klein. Als je je kind wilt laten vaccineren, ga dan het gesprek aan met uw huisarts of GGD. De vaccinatie is dan niet gratis. 

Beschikbaarheid vaccin

Op dit moment is het vaccin voor Meningokokken ACWY beperkt beschikbaar voor vaccinatie buiten het Rijksvaccinatieprogramma en de campagne om. Dat betekent dat je kind niet in alle gevallen de vaccinatie kan krijgen. 

GGD Groningen laat weten dat met ingang van 14-09-2018 uitsluitend mensen op indicatie een meningokokkenvaccinatie aanbevolen krijgen als zij reizen naar een land en daar activiteiten uitvoeren waar zij echt risico lopen. Door de schaarste is het vaccin tot nader bericht niet voor andere groepen beschikbaar.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op www.deelditnietmetjevrienden.nl.