Uitbraak nieuw coronavirus in China

Momenteel is er in de stad Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patienten hebben koorts en luchtwegklachten. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen. Zij nemen maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de GGD, het RIVM en Europese autoriteiten (de ECDC). Indien nodig, treffen zij maatregelen.

Voor de laatste ontwikkelingen verwijzen we u naar de website van het RIVM:

Bron: RIVM