GGD Fryslan

Wonen en leven in een gezonde en veilige omgeving. Dat is wat u wilt. En dat is ook waar GGD Fryslân voor staat. Wij zijn de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. Als GGD werken wij aan het bevorderen van uw gezondheid. Maar ook willen wij gezondheidsproblemen bij u voorkómen. Voor een reizigersadvies op maat bent u bij ons van harte welkom.

Wij werken voor de volgende gemeenten:

Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Dantumadeel / Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel / Ferwerderadiel, Franekeradeel, De Friese Meren, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradeel / Littenseradiel, Menaldumadeel / Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf.