Vogelgriep

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep – ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd – is een dierziekte die wordt veroorzaakt door een influenza A-virus. De ziekte is vooral zeer besmettelijk voor watervogels en pluimvee en komt wereldwijd voor.
Mensen kunnen ook geïnfecteerd worden met vogelgriepvirussen, maar dat gebeurt zelden. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen denk aan verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking. De ziekte vogelgriep verloopt bij mensen meestal mild, maar vooral in Azië zijn er verschillende typen vogelgriepvirus die bij mensen heel ernstig kunnen verlopen. De tijd tussen besmet worden en ziekte is gemiddeld 3 tot 5 dagen, met een maximum van 7 dagen.

Hoe loop ik vogelgriep op?

U kunt besmet raken met het vogelgriepvirus door intensief contact met besmet pluimvee, via besmette mest en via besmette deeltjes in de lucht. Besmetting van mens op mens is tot nu toe nooit goed aangetoond. Het eten van pluimvee en gevogelte vormt geen risico op besmetting, als het vlees in elk geval goed gaar is. Het risico dat u als reiziger vogelgriep oploopt is verwaarloosbaar.

Hoe bescherm ik mezelf tegen vogelgriep?

  • Vermijd bezoek aan pluimveemarkten, -boerderijen en - slachterijen.
  • Vermijd direct contact met (dode) vogels en pluimvee. Ook mest is een mogelijke bron van besmetting.
  • Was regelmatig de handen met water en zeep.
  • Neem bij het bereiden van vogelvlees goede hygiënische maatregelen (was uw handen) en zorg dat het vlees goed gaar en verhit is (minimaal 70 graden Celsius).
  • Eet ook in restaurants alleen goed gaar vogelvlees.

U hoeft als reiziger geen preventieve medicijnen tegen vogelgriep te nemen. De influenzavaccinatie (griepvaccinatie) beschermt NIET tegen de vogelgriep.

Meer weten?

Kijk bij reistips voor nog meer tips op reis.