GGD Noord- en Oost-Gelderland

GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft spreekuren op locatie Harderwijk, Doetinchem, Warnsveld en Apeldoorn. Spreekuren uitsluitend op afspraak.
Header illustratie

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio’s Noord-Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek. In dit gebied wonen ruim 810.000 inwoners. Ons hoofdkantoor is in Apeldoorn.

Gezondheid inwoners

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Wij voeren deze taak uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsregio’s. Wij doen dit op verzoek van onze gemeenten en het rijk. De GGD signaleert gezondheidsproblemen en -risico's, adviseert over oplossingen en coördineert de uitvoering ervan. Bij dreiging of gebeurtenissen rond volksgezondheid of veiligheid hebben we vooral een coördinerende rol. Wij richten ons vooral op publieksvoorlichting en het verlenen van diensten op de volgende gebieden:

  • algemene gezondheidszorg - onder andere infectieziektebestrijding, sociale veiligheid, milieuhygiëne en calamiteiten;
  • jeugdgezondheidszorg – waaronder thema’s als gezond gewicht, seksualiteit, alcoholmatiging en depressiviteit.

Belangrijkste aandachtspunten van de GGD zijn signalering, preventie en bewustmaking van de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Om dit te bereiken werken we intensief samen met diverse gespecialiseerde organisaties.

Adviseur

Voor het openbaar bestuur treedt de GGD op als objectief adviseur bij het lokaal en regionaal gezondheidsbeleid. Dit gebeurt op basis van individuele behoeften van gemeenten, met de kwaliteits- en kostenvoordelen van het collectief. Voor burgers en gemeenten heeft de GGD een Kennis- en Expertisecentrum. Wij organiseren en publiceren regelmatig gezondheidsonderzoeken voor diverse publieksgroepen. In de academische werkplaats voor publieke gezondheid AGORA werken we nauw samen met de Wageningen Universiteit om de brug te slaan tussen beleid, wetenschap en praktijk.

Gezond houvast

De GGD is voor iedereen in de regio toegankelijk en staat dan ook midden in de samenleving. De GDD vormt een gedegen fundament voor inwoners, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties: een gezond houvast, voor nu en in de toekomst. GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bovenop het leven.

Kijk voor meer informatie op onze website.

GGD NOG

Maak nu een afspraak

Ga jij op reis? Zoek op deze GGD website welke vaccinaties je nodig hebt en welke maatregelen je verder kunt treffen.