ZIKA-virus

Sinds 2014 is er een uitbraak van Zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika. Het virus wordt overgedragen via een besmette mug, de zogenaamde tijgermug. 

Wat betekent een infectie met Zikavirus?

Een infectie met het Zikavirus verloopt waarschijnlijk in driekwart van de gevallen zonder symptomen. Krijgt iemand wel klachten dan lijkt het op griep. Denk hierbij aan een iets verhoogde temperatuur, spierpijn, malaise en hoofdpijn. Het kan ook ergere klachten geven. De klachten kunnen 2-7 dagen duren. De tijd tussen besmet worden en ziek worden varieert van 3-12 dagen.

Zwangerschap en Zikavirus Latijns Amerika

Uit onderzoek blijkt inmiddels dat een infectie met dit virus, opgelopen tijdens de zwangerschap, een verhoogde kans geeft op afwijkingen bij het ongeboren kind. Het RIVM adviseert:

 • Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden tijdens of vlak na de reis naar een land waar Zikavirus voorkomt, wordt geadviseerd om de noodzaak van de reis te bespreken met een arts en reizen die niet noodzakelijk zijn uit te stellen. Naast zika brengen muggen in (sub)tropische oorden ook andere ziekten over zoals dengue, malaria, gele koorts en chikungunya. Ook deze zijn ongewenst tijdens zwangerschap.
 • Meld een recent bezoek aan een land waar het zikavirus heerst tijdens de reguliere controles bij uw verloskundige of arts. Zeker als binnen twee weken na terugkeer klachten optreden die passen bij een infectie door het zikavirus.
 • Vrouwen die zwanger willen worden, wordt geadviseerd om dit uit te stellen tot na één maand na terugkomst uit een land waar het zikavirus heerst. Gebruik in de tussentijd een condoom of andere anticonceptie bij seksueel contact. Let op: voor mannen die terugkeren uit gebied waar zikavirus voorkomt, geldt een uitstelperiode van twee maanden, zie hieronder
 • Mannen die in landen zijn geweest waar het zikavirus heerst én een zwangere vrouw hebben wordt uit voorzorg geadviseerd om tot twee maanden (aangepast 10-6-2016) na terugkomst een condoom te gebruiken bij seksueel contact. Dit geldt ook voor mannen die geen klachten hebben gehad.
 • Mannen die in landen zijn geweest waar het zikavirus heerst wordt uit voorzorg geadviseerd om tot twee maanden (aangepast 10-6-2016) na terugkomst een condoom te gebruiken bij seksueel contact met de partner (m/v). Dit geldt ook voor mannen die geen klachten hebben gehad.

Zwangeren moeten extra zorgvuldig antimuggenmaatregelen toepassen. 

Zwangerschap en Zikavirus Afrika en Azië

Het Zikavirus komt al langer voor in Afrika en Zuidoost-Azië. Het risico om daar een Zikavirus infectie op te lopen, wordt klein geschat. Zwangere vrouwen of vrouwen met een zwangerschapswens dienen zelf een afweging te maken of ze dit risico willen lopen. Wilt u geen risico lopen? Volg dan bovenstaande adviezen van het RIVM.

Actueel overzicht landen

Voor een actueel overzicht van landen waar risico is op een besmetting met Zika kijkt u op de website van het RIVM.

Meer weten?

 1. Zwangerschap en Zika
 2. Vraag en antwoord Zika
 3. Algemene informatie Zika
 4. Info algemeen van CDC
 5. Zwangerschap en zika CDC
 6. Muggenwering

10-6-2016