ZOEM - Privacystatement

Header illustratie

In deze privacyverklaring lees je hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens die je achterlaat als je deelneemt aan het ZOEM-onderzoek. Dit onderzoek is een initiatief van GGDReisvaccinaties, LUMC, TNO.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring vragen over de wijze waarop GGDReisvaccinaties, LUMC en TNO omgaan met je persoonsgegevens, wil je gebruik maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven) of wil je  een klacht indienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je mailen naar ZOEM@ggdreisvaccinaties.nl.  Als je niet tevreden bent over hoe GGDReisvaccinaties, LUMC en TNO je klacht afhandelen of als je je klacht liever niet bij deze partijen indient, dan kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 

1. Waarvoor dient het ZOEM- onderzoek?

In een onderzoek module van de app GGDreistmee onderzoeken we hoe we reizigers van 16 jaar en ouder naar Zuidoost-Azië op een nieuwe manier kunnen voorlichten over de gezondheidsrisico’s van muggenbeten op reis.  Alle deelnemers worden door loting over 2 groepen verdeeld. Alleen de deelnemers uit groep 1 ontvangen de nieuwe voorlichting, die uit groep 2 niet. Je kunt dus niet zelf kiezen in welke groep je komt.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens? 

GGDReisvaccinaties, LUMC, TNO en 2Coolmonkeys (via Google Cloud services) zijn verantwoordelijk voor de opslag en verwerking (2CoolMonkeys verwerkt niet) van jouw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. 2CoolMonkeys maakt gebruik van opslag van Google Cloud (Eemshaven). Het LUMC is verantwoordelijk voor de opslag van data in hun datasysteem. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving na te leven.

3. Wat weten we van je als je meedoet met dit onderzoek? 

Als je deelneemt aan het onderzoek, dan vragen wij je om de volgende persoons-gegevens:

  • geslacht
  • leeftijd
  • opleidingsniveau
  • reisbestemming
  • vertrekdatum
  • terugkomstdatum
  • reisgezelschap
  • de reden van je reis

Verder verzamelen wij gegevens:

  • die je in de App invult, zoals antwoorden op de vragenlijsten over jouw ervaringen met muggenbeten en antimugmaatregelen.
  • over hoe jij de App gebruikt (bijvoorbeeld over hoe vaak je de App gebruikt en welke onderdelen je bekijkt).

Elke deelnemer krijgt een uniek nummer, waarmee de gegevens worden verzameld. Wij kunnen niet zien wie je bent of welke persoon is gekoppeld aan een nummer. Dit nummer is nodig om je gegevens juist te kunnen verzamelen en verwerken. De gegevens worden bewaard door Google Cloud Services via 2CoolMonkeys. De gegevens worden, zodra de onderzoeksperiode stopt, zonder het nummer naar de Castor-databank van het LUMC gestuurd voor analyse en verwerking door LUMC, TNO en GGDReisvaccinaties.

We onderzoeken reizigers die risico lopen in gebieden waar muggen voorkomen die ziekten kunnen overbrengen. Hiervoor is het noodzakelijk om de locatiegegevens van de telefoon in beeld te hebben. Deze worden geregistreerd. Op basis hiervan ontvang je pushberichten en vragen.

4. Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt? 

Nadat je de app hebt gedownload en je hebt aangemeld voor het onderzoek, wordt er een koppeling gemaakt tussen jouw telefoon en de database van in de Google Cloud via 2CoolMonkeys. Hierdoor kunnen we berichten sturen vanuit de app.

Wij gebruiken je leeftijd, je geslacht, je opleidingsniveau, reden reis en reisgezelschap om inzicht te krijgen in de doelgroep van de App. Met deze gegevens krijgen wij inzicht in welke leeftijdscategorieën de App gebruiken, hoeveel mannen en vrouwen hebben meegedaan, wat het opleidingsniveau van de deelnemers is en welke onderdelen van de App door welke groep worden gebruikt. Zo kunnen we beter uitspraken doen over de werking van de App, en de App in de toekomst nog beter en gebruiksvriendelijker inrichten. De gegevens uit de vragenlijsten en het zoekgedrag op de App worden gebruikt om op groepsniveau uitspraken te doen over de effectiviteit van de nieuwe voorlichting.

De grondslag voor het verwerken van de gegevens is jouw toestemming. Je kunt deze toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar ZOEM@ggdreisvaccinaties.nl. Hiervoor hebben we wel een aantal gegevens van je nodig. Dit sturen wij je per mail toe als je besluit niet meer mee te doen. Wij verwijderen dan de tot jouw reis herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Het gebruik van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

5. Verzamelen wij gegevens over personen jonger dan 16? 

Nee. Het ZOEM-onderzoek met de App GGDreistmee is niet bedoeld voor personen jonger dan 16. Als je een geboortedatum of leeftijd invult waaruit blijkt dat je jonger dan 16 jaar bent, kun je niet meedoen aan het onderzoek. Wel kun je de app gewoon gebruiken.

Wij kunnen helaas niet controleren of iemand liegt over zijn leeftijd, waardoor het kan gebeuren dat wij toch gegevens ontvangen die zijn achtergelaten door iemand die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt. Mocht je aanleiding hebben te denken dat dit het geval is, neem dan contact met ons op via ZOEM@ggdreisvaccinaties.nl zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

2Coolmonkeys zorgt voor het bewaren van de gegevens in de Google Cloud tot dat de onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd. De niet genummerde gegevens, die van 2Coolmonkeys naar LUMC zijn gestuurd, blijven tot 7 jaar na publicatie van onderzoeksresultaten beschikbaar in een beveiligde database. Dit zijn  gegevens uit de vragenlijsten, over jouw gebruik van de App en de gegevens zoals vermeld bij artikel 3.

7. Met wie delen wij jouw gegevens? 

De gegevens die ontdaan van nummer zijn doorgestuurd naar LUMC, zijn tot 7 jaar na publicatie van onderzoeksresultaten door derden op te vragen voor onderzoeksdoeleinden. Verzoek dient met onderbouwing ingediend te worden bij en wordt beoordeeld door Prof. Dr. L. Visser, LUMC.

8. Hoe beveiligen we jouw gegevens? 

Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server in de Google Cloud te Eemshaven via appbouwer 2CoolMonkeys. De van nummer ontdane en niet meer herleidbare gegevens worden vervolgens opgeslagen in Castor, een beveiligde database bij LUMC te Leiden. Google is gehouden aan beveiliging volgens de volgende normen: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SSAE16/ISAE 3402. Zie verder: https://cloud.google.com/security/gdpr/

9. Wat zijn je rechten? 

Voor algemene informatie over je rechten bij verwerking van je persoonsgegevens kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Bij vragen over je rechten kun je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek zijn dat 2CoolMonkeys, LUMC, TNO en GGDReisvaccinaties. Te bereiken via ZOEM@ggdreisvaccinaties.nl

Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat de onderzoeksmodule van de App daarna niet meer kan worden gebruikt voor de ingegeven reis.

Indien wij je gegevens hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van je rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij jouw telefoon horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10. Wijzigingen 

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer je deelneemt aan dit onderzoek verwijzen we naar de laatste versie van het privacystatement.

20 juni 2019

 

Maak nu een afspraak

Ga jij op reis? Zoek op deze GGD website welke vaccinaties je nodig hebt en welke maatregelen je verder kunt treffen.